Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Пренос од Меѓународната Регулаторна Конференција 2017

Следете ја во живо Меѓународната регулаторна конференција 2017, на YouTube каналот на АЕК, на следниот линк:

https://www.youtube.com/watch?v=ITmnycpFp-4

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на