Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Вторник, 18 Април 2017 Службен весник: 27.04.2017 Важечки пропис: Да

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на