Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_irc2016.jpglink
« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Понеделник, 26 Септември 2016

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 30.09.2016 година (петок) со почеток во 15:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се...

Повеќе...

Јавна расправа

Вторник, 20 Септември 2016

Kоментари и ставовите на Агенцијата по о…

Од страна на Агенцијата за електронски комуникации беше подготвена “НАМЕРА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА” која со допис со број 0201-2135/3...

Повеќе...

Квартални извештаи за анализа на пазар

Четврток, 15 Септември 2016

Извештај за развој на пазарот за електро…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016 година“

Повеќе...

Годишни извештаи за анализа на пазар

Четврток, 15 Септември 2016

Годишен извештај за развој на пазарот на…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот "Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015 година"

Повеќе...

Состаноци

Среда, 14 Септември 2016

Состанок по јавна расправа

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на правилник за утврдување на формата и содржината на...

Повеќе...

Соопштенија

Понеделник, 12 Септември 2016

Анализа на релевантен малопродажен пазар…

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: Пазар...

Повеќе...

Соопштенија

Среда, 07 Септември 2016

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 14.09.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21, ќе се...

Повеќе...

Состаноци

Петок, 19 Август 2016

Состанок во врска со отворената јавна ра…

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на состанок во врска со отворената јавна расправа по објавената Намера да распише Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на