Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

ШТО РАБОТИМЕ?

Пред нас го имаме предизвикот кој го носи развојот на новите технологии. Нивниот развој треба да го стимулираме како предуслов и поддржувач на новите услуги, посебно на телекомуникациските услуги од кои граѓаните имаат придобивки преку сервисите, како што се: електронското банкарство, купувањето online, телевизијата, библиотеките од податоци...

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/eaek_web.jpglink

е-Агенција

Користете ги услугите на АЕК преку интернет, на
e-agencija.aek.mk

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/baner_1js2014.jpglink

Втор јавен состанок
на АЕК за 2014 - 23.12.2014

« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Состаноци

Среда, 28 Јануари 2015

Состанок на тема Предлог измена на Упатс…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, ќе одржи состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 28 Јануари 2015

Јавна расправа по Одлука за утврдување н…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014 и 188/2014), отвора јавна расправа по „ПОдлука за утврдување на максималните цени на услугите...

Повеќе...

Легислатива

Среда, 14 Јануари 2015

Правилник за начинот на водење на посебн…

Правилник за начинот на водење на посебно сметководство при интерконекција или пристап со Коментари и одговори на коментари по јавна расправа

Повеќе...

Легислатива

Среда, 14 Јануари 2015

Правилник за обезбедување на услугите оп…

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга и Коментари и одговор на коментарите по јавната расправа

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 13 Јануари 2015

Финална анализа на пазарот за пристап до…

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи: финална анализа на пазарот за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа за резиденцијални и деловни корисници и Решение за наметнување на регулаторни обврски Повеќе во...

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 13 Јануари 2015

Анализа на големопродажен пазар за услуг…

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи: Анализа на големопродажен пазар за услуги со широк опсег и Решение за наметнување на регулаторни обврски. Повеќе во Анализа на пазар -> Преглед на анализи...

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 13 Јануари 2015

Решение со кое се определува Македонски …

Решение со кое се определува Македонски Телеком АД Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало - Пазар бр.1 Пристап...

Повеќе...
Преносливост на броеви

Преносливост на броеви

Пренесени броеви до 04.04.2014
фиксни:    136.486
мобилни:   123.672
За услугата Преносливост на број

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на