Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

ШТО РАБОТИМЕ?

Пред нас го имаме предизвикот кој го носи развојот на новите технологии. Нивниот развој треба да го стимулираме како предуслов и поддржувач на новите услуги, посебно на телекомуникациските услуги од кои граѓаните имаат придобивки преку сервисите, како што се: електронското банкарство, купувањето online, телевизијата, библиотеките од податоци...

« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Вторник, 08 Април 2014

Анализа на релевантeн големопродажен паз…

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2014 година отпочна со анализа на релевантниот големопродажен пазар 11 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се...

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 04 Април 2014

Одлука за изменување на Одлуката за утвр…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација.  Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да...

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 04 Април 2014

Финален документ од Прва анализа на паза…

Почитувани, Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објави Финалниот документ од Прва анализа на пазар 13 – пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Повеќе...

Големопродажба

Четврток, 03 Април 2014

Пазар 13

Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 01 Април 2014

Анализа на релевантниот големопродажен п…

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2014 година отпочна со анализа на релевантниот големопродажен пазар 12 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се...

Повеќе...
Преносливост на броеви

Преносливост на броеви

Пренесени броеви до 04.04.2014
фиксни:    136.486
мобилни:   123.672
За услугата Преносливост на број

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на