Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

ШТО РАБОТИМЕ?

Пред нас го имаме предизвикот кој го носи развојот на новите технологии. Нивниот развој треба да го стимулираме како предуслов и поддржувач на новите услуги, посебно на телекомуникациските услуги од кои граѓаните имаат придобивки преку сервисите, како што се: електронското банкарство, купувањето online, телевизијата, библиотеките од податоци...

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/eaek_web.jpglink

е-Агенција

Користете ги услугите на АЕК преку интернет, на
e-agencija.aek.mk

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/baner_1js2014.jpglink

Прв јавен состанок
на АЕК за 2014 - 22.05.2014

Наскоро на YouTube каналот на АЕК
« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Состаноци

Петок, 12 Септември 2014

Почетен состанок (kick-off) за проектот …

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на почетен состанок во врска со отпочнувањето на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски...

Повеќе...

Годишни извештаи за анализа на пазар

Петок, 29 Август 2014

Годишен извештај за развојот на пазарот …

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува годишниот извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2013 год. со корекции од технички карактер. Во извештајот се...

Повеќе...

Квартални извештаи за анализа на пазар

Петок, 29 Август 2014

Извештај за развој на пазарот за електро…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува првиот квартален извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2014 година со корекции од технички карактер.Со почит,АЕК

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 26 Август 2014

Потпишан Технички договор

Потпишан Технички договор за прекугранично усогласување на фреквенциите помеѓу Агенцијата за електронски комуникации и Управата за електронски и поштенски комуникации во Албанија за планирање и координација на фреквенциите во пограничните...

Повеќе...

Состаноци

Понеделник, 25 Август 2014

Состанок по јавна расправа по Предлог-Пр…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот...

Повеќе...

Состаноци

Понеделник, 25 Август 2014

Состанок по јавна расправа по Предлог-Пр…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот...

Повеќе...

Состаноци

Понеделник, 25 Август 2014

Состанок по јавна расправа по Предлог-Пр…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот...

Повеќе...

Соопштенија

Четврток, 21 Август 2014

Регионален состанок на регулаторите за е…

Скопје, 21.08.2014. Започнувајќи од денес, во организација на Агенцијата за електронски комуникации, во текот на наредните два дена ќе биде одржан регионален состанок на регулаторите за електронски комуникации на државите...

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 15 Август 2014

Известување за продолжување на рокови за…

Почитувани,На барање на заинтересираните страни Агенцијата за електронски комуникации ги продолжува роковите за јавна расправа (доставување на мислења и забелешки ) по: Нацрт документот за втора анализа на малопродажен пазар за...

Повеќе...

Јавна расправа

Четврток, 14 Август 2014

Јавна расправа по Нацрт документ за трет…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по „Нацрт документ за трета анализа на Пазар 9-терминални сегменти на изнајмени линии и Пазар 10-преносни сегменти на изнајмени линии“ . Се повикуваат...

Повеќе...
Преносливост на броеви

Преносливост на броеви

Пренесени броеви до 04.04.2014
фиксни:    136.486
мобилни:   123.672
За услугата Преносливост на број

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на