Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

ШТО E AEK?

Агенцијата за електронски комуникации е основана со Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007 и бр. 55/2007 и бр.98/2008 и бр. 83/2010), во 2005 година, како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации Со цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин, Агенцијата има цврсто дефинирани цели коишто треба да се постигнат. Агенцијата има насоки за да се постигнат целите за конкурентен пазар во кој ќе се создадат услови за крајните корисници да ги користат електронските комуникациски услуги со најдобар квалитет и по најповолни цени.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

ШТО РАБОТИМЕ?

Пред нас го имаме предизвикот кој го носи развојот на новите технологии. Нивниот развој треба да го стимулираме како предуслов и поддржувач на новите услуги, посебно на телекомуникациските услуги од кои граѓаните имаат придобивки преку сервисите, како што се: електронското банкарство, купувањето online, телевизијата, библиотеките од податоци...

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/eaek_web.jpglink

е-Агенција

Користете ги услугите на АЕК преку интернет, на
e-agencija.aek.mk

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/baner_1js2014.jpglink

Прв јавен состанок
на АЕК за 2014 - 22.05.2014

Наскоро на YouTube каналот на АЕК
« »
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Јавна расправа

Петок, 24 Октомври 2014

Јавна расправа по Годишната програма за …

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 22 Октомври 2014

Јавна расправа по Предлог Правилник за о…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Предлог Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба...

Повеќе...

Јавна расправа

Среда, 22 Октомври 2014

Јавна расправа по предлог Анализа на брз…

Почитувани, Согласно членот 104  став 3- Брзина на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет од Законот за електронските комуникации (Сл весник 39/2014 од 25.02.2014), Агенцијата за електронски комуникации ги...

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 17 Октомври 2014

Јавна расправа по Предлог правилникот за…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Предлог правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Јавната расправа ќе заврши заклучно со 20.11.2014 година. Се...

Повеќе...

Јавна расправа

Петок, 17 Октомври 2014

План за доделување и користење на радиоф…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по ПРЕДЛОГ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки...

Повеќе...

Големопродажба

Среда, 15 Октомври 2014

Пазари 9 и 10

Терминални (terminating) и преносни (trunk) сегменти на изнајмени линии

Повеќе...

Извештаи

Среда, 15 Октомври 2014

Финален документ за анализа на пазар за …

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализана пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии со вклученикоментари од заинтересираните страни. Со почит,Агенција за електронски комуникации

Повеќе...

Јавна расправа

Четврток, 09 Октомври 2014

Јавна расправа по Предлог Правилник за ф…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема...

Повеќе...

Соопштенија

Вторник, 07 Октомври 2014

Финален документ за анализа на пазар за …

Агенцијата го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Во документот се вклучени и коментари...

Повеќе...

Јавна расправа

Понеделник, 06 Октомври 2014

Јавна расправа по Предлог Правилник за п…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата...

Повеќе...
Преносливост на броеви

Преносливост на броеви

Пренесени броеви до 04.04.2014
фиксни:    136.486
мобилни:   123.672
За услугата Преносливост на број

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на