Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015_mk1.jpglink
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/cirt2015.jpglink
« »
Сертификат за квалитет
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Соопштенија

Среда, 01 Јули 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно...

Повеќе...

Квартални извештаи за анализа на пазар

Среда, 01 Јули 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно...

Повеќе...

Состаноци

Вторник, 23 Јуни 2015

Состанок по јавна расправа за Правилнико…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за...

Повеќе...

Извештаи

Петок, 12 Јуни 2015

Финален документ за анализа на пазар 2 -…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар 2 - Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Повеќе...

Јавна расправа

Вторник, 09 Јуни 2015

Предлог измени и дополнувања на Годишнат…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти...

Повеќе...

Соопштенија

Понеделник, 01 Јуни 2015

Завршен настан за реализација на ИПА пр…

На 01.06.2015 година се одржа завршниот настан  за реализација на ИПА проектот „Зајакнување на административните капацитети во областа на телекомуникациите и медиумите за ефикасно регулирање на новите дигитални услуги“ кои...

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 22 Мај 2015

Потпишан Меморандум за разбирање во обла…

Националниот Регулаторната агенција за електронски комуникации и информатичка технологија (ANRCETI) на Република Молдавија и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) во Република Македонија, потпишаа меморандум за разбирање за олеснување на соработката...

Повеќе...

Јавна расправа

Вторник, 12 Мај 2015

Jавна расправа по Нацрт извештајот за пр…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт извештајот за проект МАДРИД - “дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во...

Повеќе...

Јавна расправа

Четврток, 07 Мај 2015

Јавна расправа по Измена и дополнување н…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за изменување и дополнување на правилникот за параметрите за квалитет...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на