Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Public procurements (159)

Јавна набавка на услуги за чистење на деловните простории на АЕК

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 120 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Услуги за чистење на деловните простории на АЕК
 • End date for submitting offers 29.03.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на репрезентативен материјал

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 268 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Репрезентативен материјал
 • End date for submitting offers 28.03.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 165 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК
 • End date for submitting offers 19.03.2019 до 11:00 часот

Јавна набавка на Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 193 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК
 • End date for submitting offers 18.03.2019 година во 11 часот

Oдржување и сервисирање на лифтови во административен објект

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 184 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Услуга - одржување и сервисирање на лифтови во административен објект
 • End date for submitting offers 11.03.2019 во 11.00 часот

Јавна набавка на здравствени прегледи на вработените во АЕК

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 382 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Здравствени прегледи на вработените во АЕК
 • End date for submitting offers 13.11.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка на систем за управување со закани

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 428 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Систем за управување со закани
 • End date for submitting offers 21.11.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за мобилна телефонија

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 438 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Услуга за мобилна телефонија
 • End date for submitting offers 20.12.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка за Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 418 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС
 • End date for submitting offers 10.12.2018 во 11.00 часот
Subscribe to this RSS feed

Agency for Electronic Communications

21, Kay Dimitar Vlahov
1000 Скопје
Republic of North Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се