Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните телекомуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникациисогласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), отвора јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните телекомуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 08.03.2019 година на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр. 21 
СКОПЈЕ

или по електронски пат на следнава адресa:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional Info

    Почеток на јавна расправа: Wednesday, 06 February 2019 Крај на јавна расправа: Friday, 08 March 2019 Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agency for Electronic Communications

21, Kay Dimitar Vlahov
1000 Скопје
Republic of North Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се