Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Јавната расправа ќе трае 30 дена. Ги повикуваме сите заинтересирани страни да достават свои мислења и коментари по објавениот предмет на јавна расправа.

Лице за контакт: Кристина Божиновска
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional Info

    Почеток на јавна расправа: Friday, 28 December 2018 Крај на јавна расправа: Sunday, 27 January 2019 Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: kristina.bozinovska@aec.mk

Agency for Electronic Communications

21, Kay Dimitar Vlahov
1000 Скопје
Republic of North Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се