Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2018 година

Agency for Electronic Communications

21, Kay Dimitar Vlahov
1000 Скопје
Republic of North Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се