Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Сертификација/Ресертификација на Системот за управување со квалитет ISO 9001-2008/ISO 9001:2015

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Сертификација/Ресертификација на Системот за управување со квалитет ISO 9001-2008/ISO 9001:2015 Краен рок за достава на понуди: 13.07.2018 до 11:00 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на