Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита)

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Лиценцирани софтвери (за антивирус и антиспам заштита) Краен рок за достава на понуди: 30.07.2018 во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на