Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

International Regulatory Conference 2018

Меѓународна регулаторна конференција 2018 и Прв јавен состанок на АЕК за 2018 година

15-16 Мај 2018, Охрид, Република Македонија

International Regulatory Conference 2018

15-16 May 2018, Ohrid, Republic of Macedonia

Дополнителни информации

    Датум од: Вторник, 15 Мај 2018 Почеток во: 09:00 Датум до: Среда, 16 Мај 2018 Завршува во: 12:00 Локација: Ohrid, Republic of Macedonia

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на