Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофрекфенции

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 13 Ноември 2014
 • Службен весник 173/14
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 18 Септември 2014
 • Службен весник 161/14
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 24 Февруари 2011
 • Службен весник 25-11
 • Важечки пропис Не
Прочитајте повеќе:

Правилник за измена на правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 23 Декември 2010
 • Службен весник 169-10
 • Важечки пропис Да
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на