Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Public procurements (168)

Јавна набавка на Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 275 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Средства за одржување на хигиена во деловните простории на АЕК
 • End date for submitting offers 05.07.2019 година во 11 часот

Јавна набавка на Поправка и сервисирање на службени моторни возила

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 291 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Поправка и сервисирање на службени моторни возила
 • End date for submitting offers 08.07.2019

Јавна набавка на Надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфрастуктура од аспект на заштита на личните податоци

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 251 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Надворешна контрола на информацискиот систем и информатичката инфрастуктура од аспект на заштита на личните податоци
 • End date for submitting offers 03.07.2019

Јавна набавка на Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 251 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви
 • End date for submitting offers 02.07.2019 година во 11 часот

Јавна набавка на Курирски услуги -брза и приоритетна пошта за меѓународен сообраќај

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 284 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Курирски услуги -брза и приоритетна пошта за меѓународен сообраќај
 • End date for submitting offers 01.07.2019 година во 11 часот

Јавна набавка на дезинфекција, дезинсекција и дератизација

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 550 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
 • End date for submitting offers 09.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на клиентска информатичка опрема

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 573 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Клиентска информатичка опрема
 • End date for submitting offers 18.04.2019 во 11 часот

Јавна набавка на услуги за чистење на деловните простории на АЕК

 • Published in Public procurements
 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in C:\inetpub\wwwroot\aek2017\templates\aek_j3\html\com_k2\templates\default\category_item.php on line 56 Be the first to comment!
 • Read: 673 times

Additional Info

 • Предмет на набавка Услуги за чистење на деловните простории на АЕК
 • End date for submitting offers 29.03.2019 во 11:00 часот
Subscribe to this RSS feed

Agency for Electronic Communications

21, Kay Dimitar Vlahov
1000 Скопје
Republic of North Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се