Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на услуги за чистење на деловните простории на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуги за чистење на деловните простории на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 29.03.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на репрезентативен материјал

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Репрезентативен материјал
  • Краен рок за достава на понуди 28.03.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 19.03.2019 до 11:00 часот

Јавна набавка на Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК
  • Краен рок за достава на понуди 18.03.2019 година во 11 часот

Oдржување и сервисирање на лифтови во административен објект

Дополнителни информации

  • Предмет на набавка Услуга - одржување и сервисирање на лифтови во административен објект
  • Краен рок за достава на понуди 11.03.2019 во 11.00 часот

Јавен состанок- Јавна расправа за Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Во врска со отворениот предмет на јавна расправа од ден 28.12.2018 година за Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи јавен состанок согласно член 13 од ЗЕК.

Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на ден 26.02.2019 година во салата за состаноци на VI кат во просториите на АЕК на локација Дирекција Скопје со почеток во 10:30 часот.
Прочитајте повеќе:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на