Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
Контакт центар

Новости од АЕК

Prev Next

Јавна расправа

Петок, 01 Јуни 2018

Јавна расправа по Предлог измени и допол…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 годиина. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги...

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 01 Јуни 2018

Соопштение за Анализа на пазар

Почитувани,   Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со процесот за развој на модел за тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги, согласно годишната програма за...

Повеќе...

Легислатива

Петок, 01 Јуни 2018

Правилник за радиофреквенции кои можат д…

Агенцијата за електронски комуникации на 26.03.2018 на својата веб страна објави јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за радиофреквенции кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции...

Повеќе...

Соопштенија

Петок, 11 Мај 2018

Известување за користење на скратени бро…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации согласно член 23 од Правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон...

Повеќе...

Настани

Среда, 09 Мај 2018

Прва национална симулациска вежба за спр…

На 8 мај 2018 година, Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти во соработка со ОБСЕ мисијата во Скопје ја организираше Првата национална симулациска вежба за справување со компјутерски/ИКТ безбедносни...

Повеќе...

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21, 1000 Скопје,
Република Македонија

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на