Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/irc2017a.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Соопштенија

Thursday, 23 February 2017

Продолжен рок за достава на коментари во…

Поради иницирани барања за продолжување на рокот за поднесување на коментари по Правилникот за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, во насока на негово подобрување рокот...

Read more

Соопштенија

Wednesday, 15 February 2017

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на ден 22.02.2017 година (среда) со почеток во 15 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се одржи радиоаматерски испит.

Read more

Јавна расправа

Monday, 13 February 2017

Јавна расправа по Предлог упатство за фо…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, отвора јавна расправа по: ·          Предлог Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор остварен со употреба...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 07 February 2017

Коментари и одговори на коментари по јав…

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 04.11.2016 година за Предлог за измена на „ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во прилог ги објавуваме доставените...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 07 February 2017

Коментари по однос на Јавната расправа з…

Во врска со објавената Јавна расправа за Третата анализа на пазар за Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазар за...

Read more

Јавна расправа

Tuesday, 07 February 2017

Предлог Одлука за измена на Одлука за ут…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации ја објавува на јавна расправа Предлог Одлуката за измена на Одлука за утврдување на релевантни пазари подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе започне на 07.02.2017...

Read more

Соопштенија

Monday, 06 February 2017

Коментари и одговори на коментари по јав…

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 07.12.2016 година за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот...

Read more

Соопштенија

Monday, 06 February 2017

Коментари по отворената јавна расправа з…

По отворената јавна расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се