Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

What's new at AEC

Prev Next

Планови

Friday, 11 January 2019

Годишен финансиски план на Агенцијата за…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 година. 

Read more

Јавна расправа

Friday, 28 December 2018

Нацрт извештај за развој на модел за тес…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на...

Read more

Announcements

Wednesday, 26 December 2018

Intent for implementation of a public te…

Agency for electronic communications publishes the intent for implementation of a public tender procedure with public bidding for assignment of the radiofrequency band 1965-1980/2155-2170 MHz

Read more

Соопштенија

Wednesday, 19 December 2018

Намера за спроведување на постапка на ја…

  Агенцијата за електронски комуникации објавува Намера за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање за доделување на радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz

Read more

Состаноци

Tuesday, 18 December 2018

Јавен состанок по Правилник за контрола …

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014188/2014, 44/2015,  193/2015, 11/2018 и 21/2018), ќе одржи јавен состанок  по ПРЕДЛОГ- Правилник...

Read more

Соопштенија

Wednesday, 12 December 2018

Известување за одржување на испити за ам…

Почитувани, Ве известуваме дека овој месец ќе се одржат два испити за аматерски радиооператори: на 20.12.2018 година со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на Кеј Димитар...

Read more

Настани

Wednesday, 05 December 2018

Втор јавен состанок на Агенцијата за еле…

На 18 декември 2018 година Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи Втор јавен состанок за 2018 година со почеток во 10:00 часот во Административната зграда на АЕК - Бизнис сала...

Read more

Состаноци

Monday, 03 December 2018

Состанок по јавна расправа за Предлог го…

Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за Предлог годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 и за Предлог финансискиот план на Агенцијата...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се