Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_irc2016.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Состаноци

Wednesday, 11 January 2017

Состанок по јавна расправа за Нацрт доку…

Почитувани, Агенцијата свикува состанок по јавна расправа за Нацрт документот за анализа на малопродажен пазар 1 и коментарите добиени од два оператори по овој документ. Состанокот ќе се одржи во петок на...

Read more

Планови

Wednesday, 21 December 2016

Годишен финансиски план на Агенцијата за…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година.

Read more

Планови

Wednesday, 21 December 2016

Годишна програма за работа на Агенцијата…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година.

Read more

Јавна расправа

Tuesday, 20 December 2016

„Јавна расправа Правилник за изменување …

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува на јавна расправа Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства и Правилник за изменување и дополнување...

Read more

Јавна расправа

Monday, 19 December 2016

Јавна расправа по Нацрт доккументот за т…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт доккументот за трета анализа на пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 13 December 2016

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на ден 26.12.2016 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21, ќе се одржи радиоаматерски испит.

Read more

Состаноци

Monday, 12 December 2016

Состанок по јавна расправа за предлог на…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Состанокот ќе...

Read more

Соопштенија

Wednesday, 07 December 2016

Прашања и одговори во врска со Тендерска…

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 07 December 2016

Јавна расправа за предложена измена на о…

Врз основа на член 146 став (4) од Законот за електронски комуникации („Сл. Весник на РМ“, бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), поради тоа што барањето на операторот предизвикува значителна...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 29 November 2016

Прашања и одговори во врска со Тендерска…

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се