Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/baner_irc2016.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Соопштенија

Monday, 26 September 2016

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 30.09.2016 година (петок) со почеток во 15:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се...

Read more

Јавна расправа

Tuesday, 20 September 2016

Kоментари и ставовите на Агенцијата по о…

Од страна на Агенцијата за електронски комуникации беше подготвена “НАМЕРА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА” која со допис со број 0201-2135/3...

Read more

Квартални извештаи за анализа на пазар

Thursday, 15 September 2016

Извештај за развој на пазарот за електро…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016 година“

Read more

Годишни извештаи за анализа на пазар

Thursday, 15 September 2016

Годишен извештај за развој на пазарот на…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот "Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015 година"

Read more

Соопштенија

Monday, 12 September 2016

Анализа на релевантен малопродажен пазар…

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: Пазар...

Read more

Состаноци

Friday, 19 August 2016

Состанок во врска со отворената јавна ра…

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на состанок во врска со отворената јавна расправа по објавената Намера да распише Јавен тендер за избор на еден или повеќе даватели на универзална...

Read more

Одлуки и решенија

Friday, 12 August 2016

Решение за поништување на легитимации

Агенцијата за електронски комуникации објавува Решение за поништување на службени легитимации донесено на ден 11.08.2016 година

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се