Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

What IS AEC?

The Agency for electronic communications regulates the matters reffering to construction, maintenance, supervision and use of communication networks and services, interconnection and access to the electronic communications, universal service provision, providing of competition, use and control of the radio frequency spectrum, numbering, protection of privacy and confidentiality of the electronic communications and other issues relating to electronic communications.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

WHAT we DO?

We have the challenge that brings the development of the new technologies. We need to stimulate their development as a prerequisite and supporter of the new services, especially the telecommunications services from which the citizens have benefits through the services such as e-banking, online shopping, television, and databases...

« »

What's new at AEC

Prev Next

Состаноци

Tuesday, 23 September 2014

Состанок по Јавна расправа за Нацрт доку…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за Методологија за анализа на релевантните пазари на кој ќе се разгледуваат пристигнатите коментари од заинтересираните страни. Состанокот...

Read more

Состаноци

Tuesday, 23 September 2014

Состанок по јавната расправа за Нацрт до…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1 - Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни...

Read more

Јавна расправа

Monday, 22 September 2014

Јавна расправа по Предлог Упатството за …

Агенцијата ги објавува на јавна расправа Предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ и прилог 1 кон упатството. Јавната расправа е во...

Read more

Соопштенија

Monday, 22 September 2014

Правилник за содржината и формата на нот…

Ве известуваме дека на 18.09.2014 година влезе во сила нов „Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација“ (Сл. Весник на РМ, бр.138/2014). Воедно ве известуваме...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 17 September 2014

План за нумерација

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПЛАН ЗА НУМЕРАЦИЈА“.Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 17 September 2014

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОД…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 17 September 2014

Правилник за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК за преносливост на броеви“. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 16 September 2014

Втора анализа на малопродажниот пазар бр…

Почитувани, Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на втора анализа на малопродажниот пазар број 2 – јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни...

Read more

Состаноци

Friday, 12 September 2014

Почетен состанок (kick-off) за проектот …

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на почетен состанок во врска со отпочнувањето на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски...

Read more

Announcements

Tuesday, 26 August 2014

Signed Technical Agreement

Signed Technical Agreement on Cross-Border Frequency Harmonization between Agency for Electronic Communications and Electronic and Postal Communications Authority of Albania on Frequency Planning and Frequency Coordination in Border Areas for...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се