Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015_en1.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Соопштенија

Thursday, 13 August 2015

Анализа на релевантен малопродажен пазар…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2015 година објавува дека отпочна со анализа на релевантен малопродажен пазар 3 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари...

Read more

Соопштенија

Wednesday, 01 July 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно...

Read more

Квартални извештаи за анализа на пазар

Wednesday, 01 July 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно...

Read more

Соопштенија

Monday, 01 June 2015

Завршен настан за реализација на ИПА пр…

На 01.06.2015 година се одржа завршниот настан  за реализација на ИПА проектот „Зајакнување на административните капацитети во областа на телекомуникациите и медиумите за ефикасно регулирање на новите дигитални услуги“ кои...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се