Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

What IS AEC?

The Agency for electronic communications regulates the matters reffering to construction, maintenance, supervision and use of communication networks and services, interconnection and access to the electronic communications, universal service provision, providing of competition, use and control of the radio frequency spectrum, numbering, protection of privacy and confidentiality of the electronic communications and other issues relating to electronic communications.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

WHAT we DO?

We have the challenge that brings the development of the new technologies. We need to stimulate their development as a prerequisite and supporter of the new services, especially the telecommunications services from which the citizens have benefits through the services such as e-banking, online shopping, television, and databases...

« »

What's new at AEC

Prev Next

Јавна расправа

Wednesday, 22 October 2014

Јавна расправа по Предлог Правилник за о…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Предлог Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 22 October 2014

Јавна расправа по предлог Анализа на брз…

Почитувани, Согласно членот 104  став 3- Брзина на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет од Законот за електронските комуникации (Сл весник 39/2014 од 25.02.2014), Агенцијата за електронски комуникации ги...

Read more

Јавна расправа

Friday, 17 October 2014

Јавна расправа по Предлог правилникот за…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Предлог правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Јавната расправа ќе заврши заклучно со 20.11.2014 година. Се...

Read more

Јавна расправа

Friday, 17 October 2014

План за доделување и користење на радиоф…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по ПРЕДЛОГ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки...

Read more

Големопродажба

Wednesday, 15 October 2014

Пазари 9 и 10

Терминални (terminating) и преносни (trunk) сегменти на изнајмени линии

Read more

Извештаи

Wednesday, 15 October 2014

Финален документ за анализа на пазар за …

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализана пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии со вклученикоментари од заинтересираните страни. Со почит,Агенција за електронски комуникации

Read more

Јавна расправа

Thursday, 09 October 2014

Јавна расправа по Предлог Правилник за ф…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 07 October 2014

Финален документ за анализа на пазар за …

Агенцијата го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Во документот се вклучени и коментари...

Read more

Јавна расправа

Monday, 06 October 2014

Јавна расправа по Предлог Правилник за п…

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата...

Read more

Извештаи

Monday, 06 October 2014

Финален документ за Методологија за анал…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за Методологија за анализа на релевантни пазари со вклучени коментари добиени за време на јавната расправа. Со почит, Агенција...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се