Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015_en1.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Соопштенија

Thursday, 02 April 2015

Прес конференција на АЕК

04.02.2015, Скопје. Во просториите на АЕК се одржа прес конференција од страна на Агенцијата за електронски комуникации. Главна тема на прес конференцијата беше намалување на цените за минута разговор, мобилен...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 25 March 2015

Јавна расправа по Нацрт документ за анал…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 82 став (6) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по “Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни...

Read more

Квартални извештаи за анализа на пазар

Thursday, 19 March 2015

Извештај за развој на пазарот за електро…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за трет квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на претплатници...

Read more

Набавки

Tuesday, 17 March 2015

Јавна набавка на консултантски услуги за…

Направена е измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка на консултантски услуги за создавање на нови модели за пресметка на реални трошоци базирани на трошковна методологијата. Линк...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се