Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

What IS AEC?

The Agency for electronic communications regulates the matters reffering to construction, maintenance, supervision and use of communication networks and services, interconnection and access to the electronic communications, universal service provision, providing of competition, use and control of the radio frequency spectrum, numbering, protection of privacy and confidentiality of the electronic communications and other issues relating to electronic communications.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

WHAT we DO?

We have the challenge that brings the development of the new technologies. We need to stimulate their development as a prerequisite and supporter of the new services, especially the telecommunications services from which the citizens have benefits through the services such as e-banking, online shopping, television, and databases...

« »

What's new at AEC

Prev Next

Јавна расправа

Friday, 26 September 2014

Предлог Правилник за начинот на полагање…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и...

Read more

Состаноци

Friday, 26 September 2014

Состанок по јавна расправа за Нацрт доку…

Почитувани, Во вторник на 30.09.2014 со почеток од 10.00 часот Агенцијата свикува состанок по јавна расправа за Нацрт документ за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии. Состанокот ќе се одржи...

Read more

Јавна расправа

Thursday, 25 September 2014

Јавна расправа по Предлог Правилник за и…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот...

Read more

Состаноци

Tuesday, 23 September 2014

Состанок по Јавна расправа за Нацрт доку…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за Методологија за анализа на релевантните пазари на кој ќе се разгледуваат пристигнатите коментари од заинтересираните страни. Состанокот...

Read more

Состаноци

Tuesday, 23 September 2014

Состанок по јавната расправа за Нацрт до…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1 - Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни...

Read more

Јавна расправа

Monday, 22 September 2014

Јавна расправа по Предлог Упатството за …

Агенцијата ги објавува на јавна расправа Предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ и прилог 1 кон упатството. Јавната расправа е во...

Read more

Соопштенија

Monday, 22 September 2014

Правилник за содржината и формата на нот…

Ве известуваме дека на 18.09.2014 година влезе во сила нов „Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација“ (Сл. Весник на РМ, бр.138/2014). Воедно ве известуваме...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 17 September 2014

План за нумерација

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПЛАН ЗА НУМЕРАЦИЈА“.Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 17 September 2014

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОД…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 17 September 2014

Правилник за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК за преносливост на броеви“. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се