Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd1.jpglink

What IS AEC?

The Agency for electronic communications regulates the matters reffering to construction, maintenance, supervision and use of communication networks and services, interconnection and access to the electronic communications, universal service provision, providing of competition, use and control of the radio frequency spectrum, numbering, protection of privacy and confidentiality of the electronic communications and other issues relating to electronic communications.

http://www.aek.mk/WEBprostor/naslovna_slajdovi/slajd2.jpglink

WHAT we DO?

We have the challenge that brings the development of the new technologies. We need to stimulate their development as a prerequisite and supporter of the new services, especially the telecommunications services from which the citizens have benefits through the services such as e-banking, online shopping, television, and databases...

« »

What's new at AEC

Prev Next

Состаноци

Tuesday, 16 December 2014

Јавен состанок за Предлог Правилник за е…

Јавен состанок за Предлог Правилник за единствениот европски број за итни повици 112. Понеделник 22.12.2014г од 11.00с.Се повикуваат сите заинтересирани страни доколку имаат можност, да присуствуваат на Јавниот состанок.Со почитСектор...

Read more

Состаноци

Tuesday, 09 December 2014

Состанок по јавнa расправa за Правилник …

Агенцијата свикува состанок по јавнa расправa за Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат...

Read more

Соопштенија

Friday, 05 December 2014

Соопштение

Се информираат сите заинтересирани страни дека рокот за отворената јавна расправа за Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на...

Read more

Јавна расправа

Tuesday, 11 November 2014

Јавна расправа по Предлог Одлуката за из…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Предлог Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае заклучно...

Read more

Јавна расправа

Monday, 10 November 2014

Јавна расправа по Правилник за единствен…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ 112“.Се...

Read more

Јавна расправа

Monday, 10 November 2014

Јавна расправа по Правилник за пристап и…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ МРЕЖНИ СРЕДСТВА“.Се...

Read more

Квартални извештаи за анализа на пазар

Thursday, 06 November 2014

Извештај за развојот на пазарот на елект…

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за вториот квартал од 2014 година.Со почит, АЕК

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се