Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015_en1.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Соопштенија

Thursday, 05 May 2016

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 10.05.2016 година (вторник) со почеток во 12 часот во СОУ „Никола Карев“ во Крушево ќе се одржи радиоаматерски испит.

Read more

Соопштенија

Friday, 22 April 2016

Финален документ за анализа на пазар за …

Почитувани,Агенцијата го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи.Документот ги содржи и коментарите од заинтересираните страни.

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 20 April 2016

Јавна расправа по План за намена на ради…

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), отвора јавна расправа по „ПЛАН ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ...

Read more

Состаноци

Friday, 15 April 2016

Состанок по јавна расправа за Нацрт доку…

Во врска со објавената јавна расправа по Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11- Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни...

Read more

Состаноци

Friday, 15 April 2016

Состанок по јавна расправа

Во врска со објавената јавна расправа за: „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на...

Read more

Јавна расправа

Wednesday, 13 April 2016

Правилник за изменување и дополнување на…

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог на "Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за...

Read more

Јавна расправа

Tuesday, 12 April 2016

Правилник за изменување и дополнување на…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на Правилникот  за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за...

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се