Menu

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
http://www.aek.mk/WebProstor/naslovna_slajdovi/front_irc2015_en1.jpglink
« »

What's new at AEC

Prev Next

Јавна расправа

Thursday, 19 November 2015

Jавна расправа по предлог Одлука за изме…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае до...

Read more

Јавна расправа

Tuesday, 10 November 2015

Јавна расправа по Предлог обрасци за ква…

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, отвора јавна расправа по: Предлог Обрасци за квартални извештаи, Предлог Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот...

Read more

Соопштенија

Tuesday, 20 October 2015

Проект Мадрид - Финален извештај за Аген…

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Проект Мадрид - Финален извештај за Агенција за електронски комуникации“. Повеќе за проектот на слниот линк - Проект Мадрид

Read more

Agency for electronic communications

Kay Dimitar Vlahov 21, 1000 Skopje,
Republic of Macedonia

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611Најави се или Регистрирај се